T.I.A. Norge fikk nytt styre etter årsmøte i 2018.
Styrets sammensetning er:

Leder: Jan Høiback
Nestleder: Ellen Sofie Magnus
 Kasserer: Yngve Nagel
Styremedlemmer: Knut Evensen,
  Halvor Arne Rødli
  Jørgen Abrahamsen
  Arild Andersen
Varamenn: Jim Andreas Mathisen og Robert Morath Halvorsen

Kopirett © TIA Norge. Alle rettigheter reservert. Webdesign © 2019 Web Norge.