MENY ForsidenTreffer
T.I.A.- Infoside
() Bli Medlem
Medlems fordeler
Kontakt T.I.A.
T.I.A. Magazine PDF
Vedtekter T.I.A. Norge
Brev til myndigheter
VĂ¥re sponsorer
T.I.A.- Infoside
 Innkalling til Årsmøte 2016

       OBS Søndag 29 mai kl 1200  OBS

                  Råde Idrettspark

                          Idrettsveien . 1641 Råde

                  Fra E6 følg skilting til
                   Østfold truckerstreff
Forslag og saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være
styret i hende senest 3 tre uker før årsmøtet avholdes. (Senest 8.5-2016)
Forslag/saker til årsmøtet sendes styret ved formann Knut Evensen
 Benytt epost      
formann@tianorge.com
1 . Åpning av årsmøtet 2016
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder
4. Valg av 2 referenter
5. Valg av tellekorps

6. Valg av 2 kontrollanter som godkjenner og
    skriver under protokollen

7. Årsberetning
8.Regnskap og budsjett
9 . Innkommende forslag
10. Valg av styre
11. Valg av komite
12. Møtet avsluttesTIA treffen blir i år siste helgen i mai i samarbeid med Østfold truckers treff på Råde iddretsplass

https://www.facebook.com/groups/189394364729503/TIA Norge drar i gang en vervekampenje slik som den vi hadde i 2012
Alle som verver 5 medlemmer får en piquetrøye i premie når disse nye medlemmers innbetaling er registrert. verver man flere kommer en ny premie for hvert 5. nye medlem som er vervet.
Ved årets slutt vil årets verver bli kåret og vedkommende får da en feecejakke med TIA logo og CB nummer samt at vedkommende verver får gratis medlemsskap førstkommende år.
Vervingen gjelder kun for nye medlemmer og kontingenten må være betalt innen en måned etter at innmelding har skjedd.
Nederst på hjemmesiden er det en knapp som trykkes på slik at skjema for utfylling kommer opp.
TIA sender ikke ut bankgiroer, medlemskontingenten sendes til bankkoto som står på innmeldingssiden.


KLIKK HER!
Hør på trucknetradio.
Mellom 6 og 8 hver torsdag, er det live radio for lastebilsjafører!TIA Norge er en organisasjon som jobber for å bedre vilkårene for norske transportørers mulighet til å stå imot usunn konkurranse fra utenlandske transportører som ikke holder seg til de lover og regler som gjelder i Norge. TIA Norge legger press på våre myndigheter for å få bedre forhold på vegen og bedre forhold for sjåførers muligheter til å avvikle en sikker og mest mulig komfortabel hviletid i de tilfeller hviletiden må tas hjemmefra. TIA Norge er ikke en ren arbeidstagerorganisasjon, vi arbeider for å bedre forholdene for hele bransjen, sjåfør eller bileier, begge deler er like viktige for å opprettholde arbeidsplasser i Norsk transportnæring.

Satsingsområder for TIA i tiden som kommer:
Trafikksikkerhet: TIA Norge ønsker å fremme samarbeidet mellom de forskjellige trafikanter som ferdes på våre veger slik at ulykkestallet reduseres helst til 0. TIA Norge har særlig fokus på vinterproblematikken og arbeider nå for å få til en endring av kriteriene for godkjenning av vinterdekk. Vi ønsker også å få implementert EU’s krav om at minimum 20% av totalvekten skal ligge på drivende aksel.
YSK: TIA Norge holder på å utarbeide et innspill til endring av yrkeskompetansekurset, Alle yrker trenger etterutdanning og oppfriskning, men vi er ikke fornøyd med YSK slik det er i dag.
TIA Norge sender innspill og høringssvar vedr alle vegutbyggingsplaner i vårt land. Våre innspill har hovedfokus på at sikre og gode døgnhvileplasser skal inngå i alle vegutbyggingsplaner.
TIA Norge arbeider for en endring av Kombidirektivet slik at det er mottagerlandets transportører som får ansvaret for transport av Containere og løstraller fra havn/jernbane og til varemottaker. I dag er det avsender som har dette ansvaret og en del store transportører utnytter dette til mer eller mindre fast ha egne trekkvogner stasjonert i Norge. Dette arbeidet gjøres via E.L.T.A. slik at det kan fremmes direkte i Brüssel.
TIA Norge arbeider for å endre kabotasjereglene slik at et vogntog må tilbake til sitt hjemland etter å ha utført kabotasjekjøring i et annet land. Vi er ikke fornøyd med at man kun trenger en tur ut av et land før man kan komme tilbake for å fortsette kabotasjekjøringen. Dette arbeidet foregår også via E.L.T.A.
TIA Norge arbeider mot våre myndigheter for å få innført et påbud om ryggekamera på alle kjøretøy med begrenset sikt bakover. Lastebiler, vogntog og varebiler uten vinduer i varerom. Dette for å unngå tragiske ulykker hvor personer som har befunnet seg i blindsoner er blitt påkjørt og skadet og i noen tilfeller drept.
Er DU enig i disse punktene bør du melde deg inn i TIA Norge og betale din kontingent slik at vi øker våre muligheter til å få gjennomslag for ovenstående punkterVi har nå kommet til et punkt hvor vi har sjansen til å stå sammen med våre naboer i Danmark, Finland og Sverige og lage en felles aksjon i Norden. Etter initiativ fra Här stannar Sverige har ledere i Danmark, Finland, Norge og Sverige snakket sammen og blittt enige om at det lørdag 6.6.2015. gjennomføres en felles aksjon i alle nordiske land.
Vi har tenkt å arrangere konvoikjøring i så mange byer og tettsteder som mulig over hele Norden for å fremme krav om like vilkår i yrkeslivet. Vi kjører sammen med taxi og bønder i et demonstrasjonstog lik det som Här stannar Sverige arrangerte 20.12.2014, håndverkere og andre yrkesgrupper er velkommen til å delta. Vi skal en gang for alle vise Europa at vi ikke aksepterer sosial dumping og utnyttelse av underbetalt arbeidskraft.
Formålet:
Vi skal vise politikere i EU at nordiske arbeidstagere ikke aksepterer den moderne slavehandelen og krever at EU tar ett ansvar for at arbeidstagere innenfor hele unionen og EØS-området får en anstendig tilværelse og rett til et sosialt liv med sine nære og kjære.
Vi skal vise at alle disse sektorene henger sammen for å opprettholde et bærekraftig samfunn. Finnes bonden så finnes transporten, og ikke minst så skaper det arbeidsplasser gjennom en bærekraftig arbeidsmarkedsutvikling på nasjonalt nivå i de respektive land.
Det kan ikke være mulig at EU’s ånd skal være at medlemsstater skal slå ut den innenlandske næringen i andre medlemsstater ved hjelp av moderne slavehandel. Vi tror ikke at noen av initiativtagerne til et forenet Europa mente at hele makeder i noen medlemsland skulle raseres.
Nå gjør vi felles sak og stiller krav til politikerne.
Klokken er 5 på 12, hvis intet gjøres nå, går vi en dyster framtid i møte med økende arbeidsløshet og utrygge arbeidsplasser som igjen vil føre til større motsetninger i forhold til gjestearbeidere.
Vi kan ikke lenger sitte stille og la dette skje.
Stå sammen med oss nå og vis Europa at Norden har fått nok.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja nu er ekstraordinært årsmøte over og TIA Norge er oppe og går igjen så nu begynner det harde arbeidet med og få en klubb for sjåfører som vi kan være stolte av sånn som det var før når merke i ruta betydde noe for oss og vi hadde mye morro og kameratskap kort sagt gode kolleger .Kan vi bare få tilbake lite bare lite av det så vill jeg nesten si att vi har lykkes , men vi skal også se på de alvorlige sakene .
Vil presentere det nye styre :
Formann Knut Evensen .
nest formann Stein Egil Villa
Kasserer Ida Bakkene
Sekretær Britt Foss
Styre medlemmer Ellen Sofie Magnus
Kristin Høiberg
Ståle Skinnes
Varamenn Bjørn Arne Eeg
Stig Høiberg
Vill passe på og takke avgående styre for en kjempeinnsats og flott jobb igenom alle år. Håper og se dere igjen på treffer og fester, og vi nye kan vell få ett godt råd inniblant av dere .
Nå holder vi på med og sammenstille alt med medlemslister og registere det nye styre i Brønnøysund og når det er klart så kommer vi til og komme med mer info her på side tar ca 3uker.
Hilsen CB 754 Knut
Oppsummering etter T.I.A. Norge treff 2014 og årsmøtet

Nok en trivelig treffhelg er over på Tretten. Oppmøtet var ikke mye å skryte av egentlig men de
14 personene som fant vegen til Bådstø så ut til å trives og hygget seg storveis.
Når det gjelder årsmøtet denne gangen så var det da de samme 14 personene som deltok der.
Ingen personer med nytt initiativ, tanker eller som kunne tenke seg å bidra med en innsatts
angående T.I.A. sin videre fremtid møtte opp og dermed ble det vedtatt at T.I.A. fortsetter å 
ligge i dvale som det nå har gjort et år allerede der kun navnet opprettholdes.
Det var 100% enighet blant de som var på møtet om at videre gjenopptagelse av vanlig drift 
av T.I.A. var uaktuelt på nåværende tidspunkt men ettersom T.I.A. Norge kun ligger i dvale 
så kan de som presenterer et seriøst opplegg med et nytt styre få muligheter når det er ønskelig 
om å gjenoppta driften av organisasjonen da etter en gjennomgang på et ekstraordinært årsmøte.
Det var også full enighet blant de fremmøtte om at det gjøres et nytt forsøk på et nytt treff i 2015
som kombineres med et enkelt møte for å lufte stemningen på nytt. 
Så til slutt, en super helg med god mat, dans og musikk for de som tok turen men synd at
ikke flere ønsket å delta..Årsmøte 2013
Under årsmøte på Bådstø/Tretten Kro
Søndag 04.08.2013 ble det besluttet at det sittende
styret består uforandret ut kalender/medlemsåret 2013
 
Formann:..........Trond Sørlien cb 667
Nestformann:....Odd Heggelund cb 92
Kasserer:...........Stine Johansen-Solbraa cb 6441
Sekretær:..........Halvor Arne Rødli cb 2516


Styremedlemmer:..Per Haukedal cb 6519
Per Lennart Gulliksen cb 6319
Johs Solbraa cb 702

Varamenn:..Alf Johan Nilsen cb 6207
Yngve Nagel cb 4599


 Valg av nytt styre under ekstraordinært
årsmøte på Bådstø Gjestegiveri på Tretten
Søndag 05.08.2012
Formann:..........Trond Sørlien cb 667
Nestformann:....Odd Heggelund cb 92
Kasserer:...........Stine Johansen-Solbraa cb 6441
Sekretær:..........Halvor Arne Rødli cb 2516
 

Styremedlemmer:..Per Haukedal cb 6519
                                 Per Lennart Gulliksen cb 6319
                                 Johs Solbraa cb 702
 
Varamenn:..Alf Johan Nilsen cb 6207
                     Yngve Nagel cb 4599
 
Valgkomite: Harald ulven cb 536
                      Tom Holshagen cb 6200
I valgkomite som styrets representant
                      Odd Heggelund cb 92


Resultat fra ekstraordinært årsmøte på Bådstø,
Tretten søndag 05 August 2012 
KLIKK HER


Vedtekter for T.I.A. Norge - Truckers International Association  KLIKK HER

 
Har du spørsmål eller ønsker kontakt med styret i T.I.A. Norge?
 
KLIKKE HER eller velg "Kontakt T.I.A." i menyen til venstreNoen bilder fra Oslo Motor Show Er lagt ut, KLIKK HER