Skip to main content

Døgnhvileplasser

Hva er en døgnhvileplass?

Døgnhvileplasser er et tilbud forbeholdt sjåfører på tungtransport som er underlagt bestemmelsene om kjøre- og hviletid.

Du kan oppholde deg på døgnhvileplassen for å ta

  • pause (45 minutter)
  • døgnhvil (11 timer)
  • redusert ukehvil (minimum 24 timer, men under 45 timer)

Plassene skal ikke brukes til lengre opphold, omlasting, parkering av kjøretøy eller tilhengere, eller av førere av andre typer kjøretøy. Du må overholde parkeringsbestemmelsene som står på skiltet på plassen.

Hvileplassene er godt merket med skilt på hovedveien. Plassene er vanligvis lokalisert slik at du du kan kjøpe mat og drivstoff i umiddelbar nærhet. Alle plassene har dusj, toalett og belysning på parkeringsarealene. Det er normalt tilgang til 220V-strømforsyning for kjøleaggregater på plassene.

Ovenstående gjelder for døgnhvileplasser som er etablert og drevet i regi av SVV.

T.I.A. Norge arbeider for å få felles regler for bruk av alle døgnhvileplasser uansett om de er etablert og driftes i regi av SVV, Nye Veier AS eller av private.

T.I.A. Norge ønsker at disse reglene skal hjemles i en forskrift og det er nå til vurdering i Samferdselsdepartementet.

T.I.A. Norge er også i samtaler med Nye Veier AS som i utgangspunktet har sagt seg enig i at det må være felles regler for alle døgnhvileplasser, men samtalene er i skrivende stund ikke avsluttet.

Kartet nedenfor viser deg registrerte døgnhvileplasser i hele Norge. Markeringene på kartet benytter følgende fargekode:

GRØNN = Eksisterende døgnhvileplass

RØD =  SVV sitt forslag til nyetablering

BLÅ =   TIA sitt forslag til nyetablering

GUL =  Brukbare, men ikke godkjent hvileplass.